strona1_koniec

Cennik

w Punkcie Przeszkolnym TĘCZOWA ŁĄKA

Proponujemy Państwu dwa podstawowe abonamenty, które można rozbudować o zajęcia dodatkowe:

Abonament DUŻY

 • Pobyt dziecka od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17
 • Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • Zajęcia edukacyjne: język angielski, logorytmika, kinezjologia edukacyjna (Gimnastyka mózgu)
 • Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu
 • Cena: 500 zł / miesiąc
 • Jednorazowa opłata wpisowa: 200 zł

Abonament MAŁY

 • Pobyt dziecka od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14
 • Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • Zajęcia edukacyjne: język angielski, logorytmika, kinezjologia edukacyjna (Gimnastyka mózgu)
 • Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu
 • Cena: 450 zł / miesiąc
 • Jednorazowa opłata wpisowa: 200 zł

Do każdego abonamentu doliczana jest opłata za wyżywienie wynosząca:

 • Abonament DUŻY – 10 zł / dzień
 • Abonament MAŁY – 7 zł/dzień

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Integracji Sensorycznej ( 4 x 30min), cena: 150 zł
 • Zajęcia logopedyczne, cena: 40 zł/30 min
 • Indywidualne zajęcia metodą Weroniki Sherborne, cena: 40 zł/30 min

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego abonament DUŻY z wyżywieniem w cenie 350 zł.


dzieci_dolne