strona1_koniec

Logorytmika

w Punkcie Przedszkolnym TĘCZOWA ŁĄKA

Metoda łącząca terapię poprawnej mowy z rytmiką w taki sposób, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową dzieci. Podstawą tych zajęć jest zabawa, dzięki czemu w naturalny sposób dzieci uczą się i rozwijają.

Głównym celem logorytmiki jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.


dzieci_dolne